Jouw verbinding met Suriname

Van Trikt en zakenpartner Agnoe
met kerst in de cel

ABC Radio  Actueel 27 november 2020 Verslag van Sam Blakendaal

Robert Gray van Trikt, ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), en zijn zakenpartner Ashwin Angnoe, zullen kerst en oud op nieuw niet kunnen doorbrengen met hun familie. Rechter Maytrie Kuldipsingh heeft het verzoek van de raadsmannen Irvin Kanhai, John Kraag en Benito Pick om Van Trikt en Agnoe in vrijheid te stellen afgewezen in het strafproces rond de vermeende financiële malversaties bij de moederbank.

Volgens haar staan de de ernstige bezwaren nog steeds overeind. De zaak van Van Trikt is op een extra zittingsrol van 12 januari geplaatst. Kanhai geeft tegenover journalisten aan dat hij teleurgesteld is, omdat hij erop gerekend had dat zijn cliënten naar huis mochten. Dit is volgens Kanhai zeer pijnlijk, want men moet nu wachten op 12 januari 2021. Dat is de beslissing van de rechter. Over het verloop van de zaak, gisteren, is hij wel tevreden.

De magistraat heeft Van Trikt namelijk geconfronteerd met de getuigenverklaringen. Deze verklaringen en verhoren zijn gedaan in het vooronderzoek van de nu voortvluchtige ex-minister Gillmore Hoefdraad. De rechter merkte op dat het dossier
22 ordners bevat.

Van Trikt liet optekenen dat Hoefdraad degelijk op de hoogte was van de overeenkomsten die getekend zijn met het Belgische bedrijf Clairfield. Hij was zelfs initiator van vier van zes projecten van Clairfield, liet de ex-governor de rechter weten.
Hij noemt Hoefdraad daarom een leugenaar en verwijst naar de WhatsApp- en voiceberichten die hij heeft afgestaan.

Van Trikt gaf eveneens te kennen dat het Hoefdraads idee was dat de CBvS zeventien panden van de staat zou opkopen om zo te proberen de langlopende schuld van de staat, bijkans SRD 3,5 miljard, te doen afnemen. Echter voelt Van Trikt zich beetgenomen en misbruikt, want er is geld overgemaakt naar de staat terwijl de panden niet op naam van de staat bleken te zijn. Ook bleek dat de panden veel duurder zijn getaxeerd.

Hoefdraad heeft ook gemeend dat Van Trikt geweigerd heeft om een overzicht van inkomsten en uitgaven van de staat weer te geven. Van Trikt weerspreekt dit en zegt dat de CBvS op dagbasis een financieel overzicht opstuurt. Daarnaast heeft het ministerie van Financiën beheer over de staatsfinanciën en niet de CBvS.

De ex-governor is zich van bewust en beaamt dat hij tekort is geschoten in zijn verantwoordelijkheid, echter heeft hij te allen tijde gehandeld op basis van vertrouwen. Hij vond het niet nodig om na te gaan als de onroerende goederen daadwerkelijk aan de staat toebehoren, omdat er sprake was van vertrouwen.

Van Trikt blijft er eveneens bij dat er veel schort bij de CBvS wat richtlijnen, werkwijze en protocollen betreft. Ondanks hij een open cultuurbeleid voerde merkte hij op dat directeuren hem niet de nodige ondersteuning gaven om hem wegwijs te maken.
Een van de contracten is niet opgestuurd naar de juridische afdeling en Van Trikt is de mening toegedaan dat het de directeuren zijn die dit moeten weten en hem daarvan op de hoogte moesten stellen.

Vishmohanie Thomas


Van Trikt : 'Ik heb teveel vertrouwen
gehad in een persoon'

PARAMARIBO - De rechtszaak rond de ontoelaatbare handelingen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft donderdag geresulteerd in emoties en keiharde belastende verklaringen van de verdachten tegen elkaar. Rechter Maytrie Kuldipsingh, die om negen uur 's morgens de rechtszaak begon, besliste - na een marathonzitting - omstreeks half zeven 's avonds dat zij het verzoek van de advocaten om de verdachten Robert van Trikt (voormalig governor van de CBvS), Ashween Angnoe (zijn zakenpartner en directeur van het accountantantsbedrijf Orion Assurance & Advisory NV) en Faranaz Hausil (directeur juridische aangelegenheden van de CBvS) in voorlopige vrijheid te stellen, niet kan inwilligen.

De verklaringen van ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, ook al verdachte in deze geruchtmakende kwestie, alsook de reacties en verklaringen van de andere verdachten tegen elkaar donderdag in de rechtszaal, bracht de rechter ertoe in te stemmen met officier van Justitie Cynthia Klein dat er voldoende reden is om hen als verdachten aan te merken. Het trio blijft aangehouden. Kuldipsingh verwacht hen terug op 12 januari 2021 om verder te gaan met deze rechtszaak.

"Dit is een slechte misdaadfilm", zei Van Trikt op een gegeven moment. De voormalige governor heeft alle belastende verklaringen van Hoefdraad tegen hem ontkend en uitgebreid zijn relaas gedaan hoe de gewezen en nu voortvluchtige minister van Financiën alle deals heeft voorbereid, contracten heeft laten sluiten en in hoogst eigen persoon verantwoordelijk is geweest voor deze heel onsmakelijke affaire.

Van Trikt, die het meerdere malen moeilijk had zijn emoties onder controle te houden, zei dat hij niet slechts door Hoefdraad, maar ook door zijn staf bij de bank, onder wie Hausil, in het ongewisse is gelaten over procedures bij de CBvS. Geconfronteerd met de verklaringen van Hoefdraad bij het gerechtelijk vooronderzoek heeft de gewezen governor zich in details verweerd. Op een vraag en opmerking van de rechter als hij zijn verantwoordelijkheden niet schuift in de schoenen van anderen en daarin tekort is geschoten, zei de verdachte: "Ja, ik heb teveel vertrouwen gehad in een persoon."

Toen later in de middag het de beurt was aan Hausil om voor de rechter te verschijnen en geconfronteerd te worden met verklaringen van Van Trikt en haar eigen verhoor bij de politie, kreeg ook zij het moeilijk haar emoties te verbergen. In het politierapport wordt zij, tot ergernis van de verdediging, gezien als het brein achter de afwikkeling van zaken en de manier waarop Hoefdraad het heeft klaargespeeld om panden, die niet het eigendom zijn van de staat, te verkopen aan de Centrale Bank van Suriname.

Hausil ontkende die aantijgingen. "Ik heb naar eer en geweten gehandeld en mijn prioritiet was dat de bank niet in een financieel probleem terecht moest komen." Haar handelingen noemde zij "damage control"  nadat bleek dat er al gelden waren overgemaakt naar de regering en de gebouwen, die eigendom waren van stichtingen, bezwaard waren. Ze zei dat ze pas daarna door een collega-directielid erop werd gewezen wat er precies gaande was met deze koop. Volgens haar heeft Van Trikt haar lange tijd in het ongewisse gelaten over wat er gaande is.

Tijdens het verhoor van Van Trikt kreeg hij, naar aanleiding van de manier waarop hij de vragen van de rechter in een soort discussie beantwoordde, van haar te horen dat bij hem niet de indruk moet ontstaan dat zij nu al conclusies trok op basis van de verklaringen van Hoefdraad. "Dit is een rechtsproces waarbij ik nu in fasen de verdachten confronteer met de verklaringen in het gerechtelijk vooronderzoek. Het is nu tijd voor waarheidsvinding."

Van Trikt verontschuldigde zich en bekende dat het hem na elf maanden in het gevang, nu in de strafinrichting Santo Boma, allemaal te veel is geworden en hij behoefte heeft zich te ventileren. Rechter Kuldipsingh gaf hem daartoe de ruimte en luisterde geduldig toen hij zijn emoties uitte. De gewezen governor hield haar voor dat hij al die tijd van zijn vrijheid is ontnomen, zonder enig contact met zijn raadsman in de eerste zes maanden. Daarnaast heeft hij zijn vrouw en twee kinderen van zes en acht jaar gedurende die periode niet kunnen zien en spreken.

Zijn advocaat Irvin Kanhai is van mening dat ex-minister Hoefdraad Van Trikt in deze positie heeft gebracht, nadat hij in december van het vorig jaar in De Nationale Assemblee met een initieel intern rapport van de bank alle verdachtmakingen op Van Trikt heeft gelegd. Rechter Kuldipsingh heeft donderdag een uitzondering gemaakt en aan de verdachten enkele minuten de tijd gegeven om hun familie, die aanwezig was in de rechtszaal, te spreken.

Nadat het verzoek van de advocaten voor voorlopige invrijheidstelling was afgewezen, deed Van Trikt nog een laatste beroep op de rechter om hem in staat te stellen contact met zijn gezin te hebben. "Maar mevrouw de rechter, onder uw voorwaarde kan ik mijn gezin zien?" vroeg Van Trikt. Rechter Kuldipsingh hield hem, Angoe en ook Hausil voor dat zij niet bevoegd is daar een voorziening voor te treffen. "Dat moet u afhandelen met uw advocaat", aldus Kuldipsingh.