Jouw verbinding met Suriname

Als het Openbaar Ministerie alle tools in handen krijgt om het strafrechtelijk onderzoek in de SPSB-malversaties die regelrecht hebben geleid tot grootschalige verduistering van vele miljoenen in SRD en vreemde valuta van spaarders en belastingbetalers, succesvol af te ronden, zullen er meer koppen rollen. Koppen van lieden die zwaar aan de NDP-regering van Bouterse gelieerd waren en ook van personen die uit pure geldzucht, zich doelbewust schuldig hebben gemaakt aan misdrijf. Mensen die er vermoedelijk vanuit gingen, dat niks en niemand ze wat zou kunnen maken en gerekend hadden op het aanblijven van de corruptelingen en dieftigen uit de paarse partij. Wat onder auspiciën van Hoefdraad, Van Trikt en Kromosoeto bij de SPSB is uitgehaald, slaat volgens ingewijden in het bankwezen, vrijwel alles als we uitgaan van de grootschalige corruptie die heeft plaatsgevonden tijdens de regeringen Bouterse I en II. Alleen Hoefdraad, de orkestleider in de grootschalige verduistering van staatsgelden en momenteel nog steeds voortvluchtig en door de justitie nationaal en internationaal opgespoord, weet precies wie, waar en op welk moment er zo vreselijk van het volksvermogen is gestolen. Op een gegeven moment, toen het duidelijk werd dat de SPSB een grote graaipot was geworden onder leiding van Kromosoeto, waren er gelukkig klokkenluiders binnen de bank die de diefstal en de grootschalige malversaties niet langer konden aanzien en via de vakbond binnen het bedrijf, de schandalige handelingen naar buiten brachten.
Om het gezicht van de reeds door vele schandalen besmeurde gezicht van de NDP nog enigszins te kunnen redden, werd Kromosoeto op non-actief gezet en werd een accountant aan het werk gezet om opheldering in deze vreselijke smurrie te brengen. Wat er van dit onderzoek terecht is gekomen, weet Keerpunt niet, maar heeft daar zijn bedenkingen over, want na enige tijd kwam Kromosoeto wederom de SPSB als directeur binnen, omdat het personeel zijn goede leiding zogenaamd miste.
Deze aanstelling had zeker de bedoeling om bij verlies van de NDP bij de te houden verkiezingen, nog enkele financiële handelingen te plegen die een nekslag voor een volgende regering zouden moeten betekenen. En inderdaad verloor de NDP de verkiezingen en vluchtte Hoefdraad, de grootste boosdoener in de vele financiële schandalen, het land uit. Van Trikt was al eerder in de petoet verdwenen en Kromosoeto werd niet lang na de vlucht van Hoefdraad op last van het Openbaar Ministerie, aangehouden en in verzekering gesteld. Maar het onderzoek van het Openbaar Ministerie kreeg daarna betere vleugels om verder te kunnen vliegen. Mensen die ervan verdacht worden hand- en spandiensten te hebben verleend aan Hoefdraad en Kromosoeto om de fraude en diefstal binnen de SPSB onder de vloermat te vegen en rapporten op te maken die in strijd moesten zijn met de waarheid, werden door de politie opgeroepen voor verhoor. Voor sommige lieden werd Suriname te heet onder de voeten en sprong men met grote snelheid op de blauwe vogel van de Air France KLM. Een van deze corruptievogels is ene Putter, een handlanger van Hoefdraad.
Ook een oud-bestuurslid van de Surinaamse Accountants Vereniging, vertrok op 6 november richting Schiphol en volgens opgave, zou de plotselinge drang het koude kikkerland zo rap te bezoeken, te maken hebben met een medisch onderzoek en behandelingen. Deed die gast uit Saramacca die door Justitie wordt gezocht op verdenking van drugshandel, toch ook. Die vertoeft nog steeds in Holland en tracht door inschakeling van advocaten, een uitleveringsverzoek van Suriname te verhinderen.
De voormelde accountant was na het schandelijke vertrek van Van Trikt uit de Centrale Bank van Suriname, de kandidaat van Hoefdraad om governor van de moederbank te worden. De benoeming ging tot groot ongenoegen van de accountant, niet door en Maurice Roemer werd de opvolger van Van Trikt. In het SPSB-schandaal viel op een gegeven moment ook de naam van een bekende grootverzekeraar in ons land.
Deze zou voor bewezen diensten een enorm bedrag in euro’s hebben verdiend.

Waarvoor deze persoon het bedrag werd toebedeeld, kon niet worden aangegeven.
De grootverzekeraar hield het op een misverstand en verkeerde administratieve handeling en boekte het reeds ontvangen bedrag terug om zo straffeloos te kunnen existeren. Naar verluidt, lopen de schandalen binnen de SPSB verder op en komt er steeds meer boven drijven. De bank werd naar wij vernemen, als vehicle gebruikt door Hoefdraad om tal van louche handelingen te plegen en Kromosoeto werkte daar aan mee en werd er zelf ook beter van.

De schandalige en criminele handelingen met vermogen dat zeker niet aan Hoefdraad en Kromosoeto toebehoorde, zouden ook in verband staan met de aanschaf van vastgoed in de Amerikaanse staat Texas. Daar zouden panden zijn gekocht ter belegging van verduisterd vermogen. Ook deze zaak wordt thans tot door justitie onderzocht. Maar de spil in al deze dieftige aangelegenheden, Gillmore Hoefdraad, is nog steeds voortvluchtig en heeft de euvele moed kunnen opbrengen tegen de staat te procederen. Deze zaak loopt momenteel in hoger beroep. Zijn advocaten, zeker twee in totaal, weten exact waar de verdachte zich bevindt, echter zijn ze niet bereid te verklaren waar deze zich ophoudt. Het is echter van wezenlijk belang deze crimineel te achterhalen en hier te berechten, want wat deze man dit land en volk op het financiële vlak heeft aangedaan, is meer dan schandelijk.