Jouw verbinding met Suriname

Geen geld:
Financiële inspanningen
lokaal én internationaal

Armand Achaibersing

Albert Ramdin

De regering en de nieuwe coalitie zijn al enige tijd intensief bezig om financiële zaken in orde te krijgen. Naast krapte aan middelen om lopende uitgaven te kunnen doen in SRD, is er een enorme druk op betalen van rente en aflossingen van buitenlandse schulden. Suriname heeft een voorstel gedaan over herstructurering van schuld met Oppenheimer. Daarover worden later op de dag elektronische gesprekken gevoerd. Voor juli moet er nog geld gezocht worden om de uitgaven te kunnen dekken. 

Lokale banken hebben gezamenlijk ruim een half miljard SRD geleend aan de regering. Dit mede op voorspraak van de nieuw aan te treden regering onder presidentschap van Chan Santokhi. Armand Achaibersing, directeur van verzekeringsmaatschappij Assuria, die gevraagd is om de functie van minister van Financiën te bekleden, heeft de bankdirecteuren het financiële plaatje gepresenteerd over hoe zaken aan te pakken, nadat hij het bewind op het ministerie overneemt van Gillmore Hoefdraad. Starnieuws verneemt dat ook adviseur van Santokhi tevens aankomende minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin, nauw betrokken is bij de herschikking van de schuld met Oppenheimer. 

De banken hebben eerder ruim US$ 6 miljoen opgebracht om de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank te betalen. Aan rente en aflossingen moest per 30 juni in totaal US$ 23 miljoen worden betaald aan Oppenheimer. Er is US$ 125 miljoen via Oppenheimer in 2019 geleend om schulden af te betalen aan Alcoa, voordat de Afobakadam overgedragen zou worden. 
Suriname voert gesprekken om de schuld te herstructureren, waardoor er ruimte wordt gecreëerd voor de aflossing. Zolang er gesproken wordt, zal Suriname geen defaultstatus krijgen. Een defaultstatus betekent dat het land niet in staat is zijn leningen te betalen. Er wordt aan gewerkt om de US$ 125 miljoen lening die op 20 december 2019 is genomen tegen een rente van 9,875%, te herschikken. Aan de schuldeisers wordt gevraagd om toestemming te verlenen om wijzigingen in onder andere het aflossingsschema te brengen.

Het voorstel is om een nieuw aflossingsschema op te stellen waarbij de hoofdsom van de obligaties in zeven halfjaarlijkse termijnen, te beginnen op 30 december 2020, zal worden terugbetaald. Daarbij zal ook het verschuldigde afschrijvingsbedrag van US$ 15 miljoen worden betaald. Daarna zal op elke betalingsdatum de geplande terugbetaling van de lening gelijk aan US$ 18.333.333 worden betaald. Als Suriname vóór 30 december 2020 voldoet aan de IMF-voorwaarde, zal het aflossingsschema worden aangepast zodat de hoofdsom van de lening wordt terugbetaald in zes halfjaarlijkse termijnen die beginnen op 30 juni 2021. De IMF-voorwaarde is een financieringsregeling die het fonds heeft getroffen voor Suriname met inbegrip van voorwaarden in verband met de uitbetaling van middelen.

De voorgestelde wijzigingen omvatten ook vrijstelling van de verplichting dat de dividenden van Staatsolie rechtstreeks in US$ worden gestort als aflossingen van de lening. Ook wil Suriname vrijstelling van de verplichting dat alle royalty's ontvangen van een minerale overeenkomst en alle energiebetalingen zoals vastgelegd in Power Purchase Agreements, rechtstreeks worden gestort naar de schuldeisers. Houders van de obligaties hebben tot 8 juli 2020 de tijd om hun toestemming te geven voor de wijzigingen. Pas als 75% van de obligatiehouders toestemming geeft, kunnen de wijzigingen worden doorgevoerd.