Jouw verbinding met Suriname

Na Fitch ook downgrade door Moody's

PARAMARIBO - Moody's Investors Service heeft Surinames langetermijn kredietrating verlaagd van B3 naar Caa3 en de negatieve vooruitzichten gehandhaafd. Vorige week kreeg het land reeds een afwaardering van zijn kredietwaardigheid van Fitch Ratings. De downgrade naar Caa3 weerspiegelt een veel grotere kans dat het land afstevent op het niet kunnen betalen van zijn buitenlandse schulden, dan toen in april gedowngrade werd naar B3-negatief, zegt Moody’s.

Directe aanleiding voor de afwaardering is de grotere druk op de overheidsuitgaven als gevolg van de coronacrisis en het feit dat momenteel over herschikking van schuld wordt gesproken met beleggers. Verwezen wordt naar het verzoek van de regering aan houders van de Afobakadam-obligatie om uitstel van betaling. De aflossing van de hoofdsom moest op 30 juli geschieden, maar Suriname was niet in staat om dat te doen.

Moody's zegt te verwachten dat schuldeisers akkoord zullen gaan met Surinames verzoek om uitstel van betaling. De negatieve vooruitzichten weerspiegelen het serieuze risico van een uitgebreide herstructurering van Surinames schulden, waarbij de verliezen de niveaus overschrijden die consistent zij met een Caa3-rating. Een Caa3-rating gaat doorgaans gepaard met verliezen tot 35 procent.

Gezien de stijging van de schuldenlast en de beperkte financieringsmogelijkheden, verwacht Moody's dat de overheid met een uitgebreide herstructurering van de uitstaande schuld obligatiehouders zal opzadelen met grotere verliezen. Surinames herschikkingsvoorstel, gaat volgens het ratingbureau veel verder dan het recente verzoek om toestemming om betalingen uit te stellen, als onderdeel van een breder economisch hervormingsprogramma.

Tegelijkertijd verlaagde Moody's ook de ratings voor langetermijnobligaties en depositoplafonds van Suriname van respectievelijk B1 naar Caa2 en van Caa1 naar Ca. Wat betreft schulden in Surinaamse dollars zoals schatkistpapier gaat de kredietwaardigheid van B1 naar Caa1. De kredietwaakhond voorspelt voor dit jaar een inkrimping van Surinames bruto nationaal product (bnp) met 4 procent en stelt dat het begrotingstekort zal stijgen naar 10 procent van het bnp.