Jouw verbinding met Suriname

Suriname op de rand van default

Swami Girdhari. Beeld: YouTube

Kredietbeoordelaar Fitch Ratings heeft de rating van Suriname voor vreemde valuta voor wat betreft de lange termijnkredietwaardigheid verder verlaagd van ‘CCC-status’ naar ‘C-status’. Volgens Swami Girdhari, bestuurslid van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), betekent dit dat Suriname heel dichtbij een default ligt oftewel dichtbij de status van wanbetaler internationaal. Hij voegt meteen eraan toe dat deze ontwikkeling verdere negatieve effecten heeft voor de economie, want hoe lager de kredietwaardigheid van het land hoe hoger de risico’s.

“We krijgen de status van wanbetaler internationaal,” zegt hij in gesprek met Suriname Herald. Suriname heeft een downgrading gehad, omdat de regering niet in staat was om een aflossing van ongeveer US$ 23 miljoen te doen voor de staatsobligatie die in december 2019 via Oppenheimer werd binnengehaald ter waarde van US$ 125 miljoen. De obligatielening werd genomen om achterstallige betalingen aan Alcoa te doen, zodat de stuwdam in Surinaamse handen kwam. Het gaat om een bedrag van
US$ 15,6 miljoen voor de aflossing van de lening en US$ 8 miljoen rentelasten, die uiterlijk 30 juni betaald zou moeten worden.

De regering is begonnen met onderhandelingen over een herschikking met de houders van deze obligatielening. Inmiddels lijken de obligatiehouders een luisterend oor te hebben over herschikkingsmodellen. “Het herschikken van een lening betekent dat je niet in staat bent geweest om de schuldverplichting op tijd af te betalen,” geeft Girdhari te kennen. Als de minister van Financiën op tijd had voldaan aan de betalingsverplichtingen had Suriname deze downgrading niet gekregen, merkt hij op.

Girdhari legt verder uit dat de internationale ratingbureaus de financieel-economische ontwikkeling van Suriname volgen. “De regering kan de samenleving mooie praatjes voorhouden, maar ze kunnen niet met verhaaltjes komen bij deze ratingbureaus, omdat ze de ontwikkelingen op de voet volgen,” zegt hij. De C-status is twee dagen na de aflossingsdeadline uitgerold. Deze ratings zijn van belang voor investeerders en obligatiehouders om te weten wat de positie en status van een land is, met betrekking tot het aangaan van schulden op de internationale kapitaalmarkt.

De regering wist maanden van tevoren dat de betaling uiterlijk 30 juni 2020 rond moest zijn, echter heeft men dit nagelaten. Girdhari noemt dit slecht economisch bestuur. Hij benadrukt dat het de huidige regering is, die Suriname in deze penibele situatie heeft geplaatst. Het getuigt van onbehoorlijk bestuur en harteloos gedrag naar de samenleving toe dat door het handelen van de regering Suriname internationaal als wanbetaler wordt getypeerd, terwijl de regeringsautoriteiten zich rijkelijk vetmesten met de toekenning van een achterstallige verhoging van 25 procent met terugwerkende kracht. Dit is absoluut een verkeerd signaal naar het volk toe, terwijl we diep in een financieel-economische en COVID-19-crisis zitten.

Deze regering die nog enkele weken aanzit, is jaren bezig geweest om ongecontroleerd nationaal en internationaal te lenen. Het is nog altijd onduidelijk voor eenieder waarvoor deze leningen zijn aangewend, omdat wapenfeiten van deze verworvenheden niet zichtbaar zijn. Duidelijk is dat wij nu met z’n allen gebukt gaan onder een zware last van leningen die ons nu alleen armer maken, zegt het VES-bestuurslid. De samenleving heeft recht op transparantie en informatie over de besteding van deze leningen.
Goede monitoring van de aflossing van de leningen is ook gewenst. “De minister van Financiën was op een leningentoer en wel degelijk van bewust wanneer welk bedrag afgelost moest worden,” zegt Girdhari.

De VES heeft de afgelopen jaren stelselmatig het leenbeleid van de minister van Financiën aan de kaak gesteld en ervoor gewaarschuwd dat Suriname in grote problemen zou komen hierdoor, wat nu ook dreigt te gebeuren.

Vishmohanie Thomas