Jouw verbinding met Suriname

GEAFFILIEERDEN NDP-REGERING RIJKELIJK VOORZIEN VAN GRONDEN

Verschillende mensen die hebben gewerkt onder de NDP- regering Bouterse hebben op de valreep grote stukken grond toegewezen gekregen. Het gaat hierbij om hectaren domeinland in verschillende districten, die zijn uitgegeven ter bebouwing en bewoning of voor het opzetten van winkelpanden en eveneens ter uitoefening van de tuinbouw. Veel van de gronden zijn in juli 2020 uitgegeven en getekend door minister Mike Noersalim, vlak voor het aantreden van de regering Santokhi. Er werden in het kader van deze uitgiften/beschikkingen, documenten gestuurd naar onze redactie, waarbij de ex-medisch directeur van het Staatsziekenfonds Humprey Hasrat, de ex-directeur van Volksgezondheid Cleopatra Jessurun, de huidige directeur van MI-Glis Leandra Woei, de ex-First Lady Ingrid Bouterse-Waldring, de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost Mike Nerkust en anderen die geaffilieerd aan de oude regering, zijn genoemd. De West heeft al eerder zaken gepubliceerd die betrekking hebben op
valreep gronduitgiften en daarbij valt ook de situatie rondom uitgiften van percelen in de omgeving  van de Cultuurtuin.

De minister van Grond- en Bosbeheer, Diana Pokie, heeft onlangs tegenover de media bevestigd, dat de beschikkingen van bouwpercelen die uitgegeven zijn in de Cultuurtuin en al waren overgeschreven in het Openbaar Register van het MI-Glis, vervallen worden verklaard. De beschikkingen die nog in behandeling zijn, zullen worden ingetrokken. Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft in deze zaak gesteld, dat de recente uitgifte van percelen in de Cultuurtuin, niet volgens de voorgeschreven procedures, heeft plaatsgevonden. Het is volgens Brunswijk daarom niet uitgesloten, dat er andere beschikkingen in dit gebied zijn verstrekt die niet voorkomen op de collectieve bereidverklaring. “Deze vermoedelijke uitgifte zal nog onderzocht moeten worden”, aldus de vicepresident.

Waka pasi

De kwestie van de Stichting die is opgezet door de ex- first lady Bouterse-Walding die het gebied nabij de Palmentuin en Waka pasi onder haar beheer heeft geplaatst, heeft eveneens voor enorme verontwaardiging gezorgd. De redactie heeft voorts vernomen, dat er huur wordt betaald aan de Stichting Waka Pasi.  Deze informatie werd onlangs gedeeld, toen er ongeveer twee weken geleden via social media en whatsapp, een KKF document werd getoond, waarbij de Palmentuin en Waka Pasi onder het beheer staan van de ex-first lady Ingrid Bouterse, Anwar Moenne (NDP DNA-kandidaat Paramaribo) en de districts- commissaris Mike Nerkust. Volgens advocaat Antoon Karg, is dit besluit tot het verlenen van het recht van gebruik van rechtswege nietig, vanwege de familierelatie tussen de ex-President en de uiteindelijke belanghebbende. De jurist stelde, dat deze zaak geen diepgaand onderzoek, overleg of voorbereiding vereist en adviseerde dat er onmiddelijke actie genomen moest worden en de opbrengst en alle schade die verhaald moeten worden op het vermogen van de onrechtvaardigd verrijkte corruptievelingen. “Dit is geen bevoegdheid waarbij “de rechterlijke macht” het initiatief heeft, maar een waarbij de regering, het initiatief moet nemen”, zegt Karg. Ook de Commissie Monumentenzorg had hiertegen geadviseerd in een brief dd. 27 november 2019. De commissie had geadviseerd op grond van vijf argumenten, om het verzoek van de aanvrager af te wijzen en de bedoelde strook in het belang van het Surinaams Erfgoed, niet tot een mogelijke grondaanvraag te laten behoren.

Verschillende stichtingen

Naar  verluidt duiken er meerdere stichtingen op de naam van een en dezelfde persoon op, die in verschillende gebieden grote lappen grond heeft toegewezen gekregen.
Zo is er tegenover de Paramaribo Zoo een gebied van 1 ha, dat ook op de valreep was uitgegeven op 10 juli aan de Stichting Fruity Strawberry, en niet werd ingetrokken. Vervolgens is er een aantal andere stukken domeingrond op 10 juli en 15 juli op de Stichting Sweet Orange ter beschikking gesteld, waarbij dezelfde naam staat vermeld, als die van de Stichting Fruity Strawberry van mevrouw J.M. Mets. Naar verluidt, zit de directeur van het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatiesysteem (MI-Glis), Leandra Woei, hierachter.   Deze informatie werd verder onderbouwd met beschikkingen, waarop 10 juli de Stichting Sweet Orange een perceelland groot 444, 28 vierkante meter kreeg toegewezen in het district Paramaribo, aan de Ringweg-Zuid voor het opzetten van een winkelpand. Vervolgens kreeg dezelfde Stichting Sweet Orange op 15 juli ook een perceelland groot 1500 vierkante meter toegewezen gelegen in het district Wanica, in het ressort Houttuin ten oosten van de Malangweg ter bebouwing en bewoning. Naar verluidt, had de voormalige RGB-directeur Woei, die vanaf 8 juli 2020 is benoemd tot directeur van het MI-Glis, volgens haar medewerkers, ook in beschikking een dikke vinger in de pap. Voorts vernamen wij, dat zij de opdracht heeft gegeven, tot het opmaken van beschikkingen, die zij vervolgens via het secretariaat doorstuurde, zodat de minister ad-interim van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) Mike Noesalim die kon tekenen. Woei zou op 15 juli reeds moeten beginnen bij het MI-Glis, maar werkte door op het ROGB en zorgde ervoor dat er beschikkingen werden gedeponeerd bij het MI-Glis die op de valreep behandeld moesten worden. Volgens onze bron, heeft Woei waarschijnlijk uit zichzelf deze laatste bulkbeschikkingen doorgedrukt, door ze te laten tekenen door Noersalim.

Verkoop overheidspanden

De naam van ex- directeur Woei is ook nadrukkelijk gevallen in het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) inzake de verkoop van de ‘overheidspanden’ aan de Centrale Bank van Suriname. Woei ging de ‘koop-verkoopovereenkomst’ aan als de ‘verkoper’ van de Staat Suriname en ex-governor Robert van Trikt tekende names de Centrale Bank van Suriname als ‘koper’ van de overheidsgebouwen. Deze documenten staan vermeld in de vordering van de procureur-generaal mr. Roy Baidjnath Panday, voor het in staat van beschuldiging stellen van de toenmalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad.