Jouw verbinding met Suriname

SURINAME VERDIENT BEHOORLIJK BESTUUR EN EERLIJK LEIDERSCHAP

Jennifer Wong Swie San (Lid PRO)

Nepotisme in strijd met Anti-corruptiewet

Het is gebleken dat de regering Santokhi dezelfde oude patronen overneemt van de regering Bouterse, doelend op herbenoemingen van sleutelfiguren in RvC’s en het aanhouden van ambtelijke functionarissen, die meegeholpen hebben aan het slechte beleid van de vorige regering. Maar ook merken wij, dat het ‘regelen’ van functies voor familie en vrienden, niet uitgesloten is binnen deze nieuwe regering.
Dit komt betreurenswaardig over bij de samenleving, omdat zij immers collectief heeft afgerekend met het corrupt wanbeleid en de vriendjespolitiek, maar ze merkt inmiddels dat een soort geleid beleid als van de regering Bouterse, zich weerspiegelt in de regering Santokhi.

PRO-lid Jennifer Wong Swie San zegt in gesprek met De West, dat de tien jaar lange vriendjespolitiek en het nepotisme beleid onder leiding van Bouterse, niet goed te praten valt.

“Zo is het zeker ook niet goed te praten bij deze regering, omdat het niet alleen in strijd is met de wet, maar ook is het niet goed naar de samenleving toe”, merkt zij op.
Het volk heeft volgens Wong Swie San gestemd voor behoorlijk bestuur, zodat het weer hoop krijgt op een betere toekomst. En dat we de vooruitgang in de ontwikkeling van ons land werkelijk kunnen ervaren.

One term president

“Als de president kan waarmaken, hetgeen hij beloofd heeft aan het volk, denk ik persoonlijk dat hij weer gekozen zal worden voor een tweede zittingstermijn”, zegt Wong Swie San. Maar als president Santokhi doorgaat met een vriendjespolitiek beleid, zal hij een one term president zijn. Wong Swie San benadrukt, dat de felle kritieken vanuit de samenleving komen, als reactie op het hetgeen de VHP vóór de verkiezingen gepredikt heeft: een beleid dat geen raakvlakken heeft met dat van de NDP. “Juist zou de regering dan inderdaad moeten bewijzen, dat zij dit beleid afschaft en hieraan invulling geeft”, stelt zij. Wong Swie San is van mening dat hetzelfde tien jaar slechte beleid niet herhaald mag worden, anders kan de huidige regering zoals zaken er nu uit zien, het vertrouwen dat haar toegekend is, schaden.

Verbetering op Internationaal niveau

Daarentegen vindt Wong Swie San, dat er op internationale vlak wel een verbetering optreedt, “Dat mag wel gezegd worden. Er zijn weer deuren voor Suriname opengegaan, die heel veel voordelen zullen opleveren. Maar de samenleving moet deze voordelen ook ervaren, zowel op internationaal als nationaal niveau.

De regering dient te allen tijde oprecht en eerlijk naar de samenleving toe te blijven”, aldus Wong Swie San. Ze zegt, dat zowel de achterban van president Santokhi als de overige coalitieleden ook acht moet slaan op de integriteit van de partij en de bestuurlijke ethiek. “Het verbaast mij dat de achterban helemaal niet reageert, terwijl hij capabel en slim genoeg is om zaken strategisch aan te vechten en zijn leider erop te wijzen dat dit helemaal niet goed te praten valt.”

Zij is van mening, dat indien er echt gestreefd wordt naar gelijke kansen, dan moet er voor niemand in economische zin een drempel zijn om te kunnen ondernemen. “De regering moet vooral kleine ondernemers die zijn blijven steken op het niveau van hossel, stimuleren en ondersteunen. Ik hoop dat de regering vooral de jonge ondernemers, zal stimuleren om zodoende een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren binnen onze economische groei”, aldus Wong Swie San. Zij drukt de regering op het hart, het volksbelang voorop te stellen en hetgeen zij heeft beloofd, waar te maken en om de reeds gemaakte fouten, te corrigeren.