Jouw verbinding met Suriname

Valt het doek voor het Constitutioneel Hof?
Wet Constitutioneel Hof niet in werking getreden

De Wet Constitutioneel Hof is niet in werking getreden. Het Constitutioneel Hof zou zijn werkzaamheden moeten staken. De president heeft met een resolutie beoogd de Wet Constitutioneel Hof in werking te doen treden. In deze bijdrage komt aan bod in hoeverre de president bevoegd is om het tijdstip van inwerkingtreding van een wet vast te stellen.

Uit de bespreking komt naar voren dat het tijdstip van inwerkingtreding van een wet uitsluitend door de wetgever (dus bij wet) kan plaatsvinden. De gevolgtrekking is dat de Wet Constitutioneel Hof niet in werking is getreden. Het Constitutioneel Hof bestaat nog steeds alleen op papier.

De oproep aan de ‘leden’ van het Constitutioneel Hof is om hun werkzaamheden uit eigen beweging neer te leggen. Indien die leden hun werkzaamheden voortzetten, zouden burgers zich tot de kortgedingrechter moeten wenden.

De uitgebreide bijdrage van het artikel “Valt het doek voor het Constitutioneel Hof? Wet Constitutioneel Hof niet in werking getreden”, kan hier worden gelezen. Een beknopte versie verscheen in Dagblad Suriname van 9 juli 2020.

Mr. Dinesh R. Changoer
info@advocaatchangoer.nl

Download hier
Valt het doek voor het Constitutioneel Hof? Wet Constitutioneel Hof niet in werking getreden (.pdf)