Jouw verbinding met Suriname

Boldewijn:
50% loonsverhoging ambtenaren

‘Suriname door gewetenlozen naar afgrond’

Op de valreep heeft de regering-Bouterse besloten de ambtenaren aangesloten bij de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), 50 procent loonsverhoging toe te zeggen, ofschoon het land in een zware financiële crisis verkeert. Bestuurskundige August Boldewijn om een reactie gevraagd, zegt dat hij al een hele tijd pleit voor een demissionaire wet, die aangeeft dat aftredende regeringen, vijf maanden voor de verkiezingen geen beslissingen mogen nemen op de valreep. Hij zegt dat alleen op zo een manier, men dit onbehoorlijk bestuur kan voorkomen.

Boldewijn zegt het erg te vinden dat de vorige regering ondanks alle weerstand vanuit diverse sectoren, weer tot zo een daad is overgegaan. “Zonder moreel besef, dat zij het land naar de afgrond hebben gebracht”, aldus Boldewijn.

Boldewijn stelt, dat de regering-Bouterse deze beslissingen neemt, maar nooit een uitleg geeft, waarom zij dit doet. “Gaat het om een vast levensonderhoud etc. Wat heeft gemaakt dat hij op het laatste  moment ministers fors beloond heeft en nu ook ambtenaren een forse loonsverhoging toezegt?”, merkt Boldewijn op. . “Een goede regering die weet in welke slechte financiële positie het land zit, zou dat nooit doen, Hoe veel erger kan het nog worden?”, aldus Boldewijn. Hij zegt dit nog nooit meegemaakt te hebben tijdens een regering. Gezien het feit dat deze beslissingen op de valreep zijn genomen, krijgt regering-Santokhi hierdoor nog meer problemen. Boldewijn zegt bezorgd te zijn, over wat wij later als land zullen krijgen. Volgens hem moet de nieuwe regering deze problemen niet onderschatten, maar strategisch bekeken, zou zij nu een besluit moeten nemen, om al deze ‘last minute’ beslissingen, terug te draaien. “Terwijl we Oppenheimer en andere leningen niet kunnen betalen, zitten we als land miljoenen uit te geven als beloning.” Hij hoopt dat regering-Santokhi meer wijsheid en inzicht zal gebruiken, om al deze “opzettelijke” valreepbenoemingen en beloningen, terug te draaien. “Dit soort zaken is inderdaad geen eenmanszaak, maar door goed te communiceren met organisaties, medeparlementariërs, politici etc., denk ik persoonlijk dat we Suriname weer tot ontwikkeling kunnen brengen. Volgens Boldewijn is dit ook de reden waarom het parlement, ook om de tafel zou moeten zitten met deze groep om haar uit te leggen, dat ons land diep in de crisis zit, en dat wij ons op dit moment zulke forse verhogingen zeker niet kunnen permitteren. “Dat zou tenminste van een stukje respect getuigen voor instituten en groepen, die ook deel uitmaken van de samenleving,” aldus de bestuurskundige. Het besluit voor de loonsverhogingen is goedgekeurd door de Raad van Ministers, waarna de resolutie is getekend door de toenmalige president Desiré Bouterse. Tussen de vorige regering en CLO is in juni overleg gevoerd over de bezoldigingsaanpassing. Er is toen overeenstemming bereikt over het incorporeren van het twk-bedrag, zoals uitbetaald in 2018, 2019 en tot en met juni 2020, en daarboven een verhoging van de bezoldiging met 25% voor de landsdienaren en met hen gelijkgestelden. Voorts is ook overeenstemming bereikt voor de herinvoering van ambtelijke rangen. Tijdens de hearings die de nieuwe coalitie heeft gehouden met het CLO-bestuur, is de kwestie van salarisaanpassingen aan de orde gekomen. Hoe het verder moet met deze beslissing, is nog niet duidelijk.