Jouw verbinding met Suriname

‘BENOEMINGEN RVC’S NIET IN VOLKSBELANG’

Del Castilho, voorziter DA 91

First Lady Melissa Santokhi-Seenacherry, is onlangs benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) bij Staatsolie. Vanuit de samenleving was hier veel kritiek op, maar president Chandrikapersad Santokhi, pareerde de kritiek door te stellen, dat er een jurist nodig is binnen de RvC en de First Lady gezien haar opleiding, voor deze positie uitermate geschikt is. DA’91-voorzitter Angelic del Castilho, om een reactie gevraagd, zegt dat het benoemen van de First Lady in strijd is met de wet. Volgens Del Castilho behoort de First Lady ook geen zitting te nemen in een RvC, omdat zij niet een gekozen volksvertegenwoordiger is. ‘’Ze heeft geen mandaat van niemand om werkzaamheden uit te voeren. De benoemingen van de RvC’s zijn niet in het volksbelang, maar in het belang van familie en vrienden van de regeerleiders’’,
stelt Del Castilho.

“Het is jammer dat ondanks de kritiek die vanuit de samenleving geleverd is, er geen gehoor is gegeven en de benoemingen gewoon zijn doorgedrukt.  Hoe geschoold de First Lady ook mag zijn, ze voldoet niet aan de eisen om zitting nemen in welke raad dan ook. De echtgenote van oud-president Venetiaan, Liesbeth Venetiaan, was ook goed ontwikkeld, maar heeft nimmer zitting genomen in een RvC. De rollen van een First Lady zijn vastgelegd, en de belangrijkste hiervan is dat een First Lady geen zitting mag nemen in RvC’s’’, aldus Del Castilho. Zij benadrukt dat de First Lady een bijdrage moet leveren aan het werk van haar echtgenoot, maar dat het niet de bedoeling is dat zij een functie vervult binnen een RvC. “Wereldwijd zien we ook, dat first ladies zich meestal distantiëren om politieke functies te bekleden. Over het algemeen ondersteunen ze hun partners, door sociaal werkt te verrichten.”

Del Castilho stelt dat hetgeen er de afgelopen tien jaar is gebeurd, zich nimmer meer mag herhalen. Zij zegt ook, dat de First Lady helemaal geen functies mag bekleden in deze periode, gezien de naam van de president niet geschaad mag worden.
“Waar er gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt. De First Lady moet boven elke vorm van verdenking staan. Indien ze toch zitting neemt in een raad en zaken gaan mis, wordt de goede naam van de president op die manier beschadigd.”

Zoals de zaken er nu uitzien, kan de huidige regering volgens Del Castilho, het vertrouwen dat ze van het volk gekregen heeft, schaden. Zij vindt het geen goed signaal naar het volk toe, dat de regering alle kritiek negeert. “Indien de huidige regering op deze manier verder gaat, kunnen we gerust aannemen, dat het beleid dat uitgevoerd zal worden, niet veel zal afwijken van het vorige. De huidige regering moet de
Anti corruptiewet niet over het hoofd zien, want wat er nu gebeurt, is nepotisme.
Kijk maar naar de vicepresident, Ronnie Brunswijk, die heeft zijn broer, zoon en dochter geaccommodeerd”, aldus Del Castilho.  Het toelaten van één persoon binnen verschillende RvC’s, zal volgens Del Castilho voor belangenverstrengeling zorgen:
“Het geval tussen EBS en Staatsolie is een goed voorbeeld hiervan. Momenteel is er een soort van wrijving tussen die twee bedrijven, omdat de EBS openstaande rekeningen heeft bij Staatsolie. Leo Brunswijk die dan in de RvC van beide bedrijven zit, kan niet veel beteken in deze kwestie, gezien hij beide moet verdedigen.”  Dat de huidige regering zich schuldig maakt aan nepotisme, vindt Del Castilho een kwalijke zaak, temeer zij voor haar aantreden, gezegd had een felle tegenstander hiervan te zijn. “Alle RvC’s moeten in volksbelang zijn.

Met het family and friends beleid hebben we afgerekend, dus het is niet logisch dat deze regering ermee doorgaat. Ik hoop dat regering Santokhi-Brunswijk toch correcties pleegt. We verdienen na tien jaar NDP-regering, eindelijk eerlijk bestuur. Dus ik roep de regeerleiders namens de samenleving toe, om de reeds gemaakte fouten te corrigeren voordat het te laat wordt”,aldus Del Castilho.