Jouw verbinding met Suriname

ZWAAR CORRUPT GEBOEFTE HANDHAVEN?
DAN HOE DAN?

Keerpunt

Bepaalde lieden in deze gemeenschap die zich de afgelopen tien jaren en ook perioden daarvoor op schandelijke wijze hebben verrijkt ten nadele van de gehele gemeenschap, hebben nu wel reden tot ongerustheid, want steeds meer funzigheden die zeker in het kader van corruptie, gepleegde fraude en malversaties kunnen worden geplaatst, komen nu boven drijven. Wat ons vooral is opgevallen, is dat kapitaalkrachtige schurken uit het vorige regiem, alle zeilen bijzetten om in de huidige coalitie te infiltreren en offeren daar grote bedragen voor. Men tracht posities die nog bemand zijn door corrupte handlangers, de zogeheten pionnen, te behouden om door te kunnen stelen in de ambtsperiode van de regering Santokhi. Men is bezig te bestuderen welke leden van de coalitie overstag kunnen gaan voor het grote geld. En natuurlijk is er zeker één smeerlap die mee wenst te werken en een dubbele agenda heeft, die zeer nadelig zal werken voor een parastataal en uiteindelijk voor de algehele samenleving. Maar hoe kan je eigenlijk een corrupte smeerlap op een post laten, terwijl je eigenlijk weet dat deze persoon kilo’s boter op het hoofd heeft en rijkelijk heeft geparticipeerd in zware benadeling van minstens één parastataal en wel ten voordele van een rijke patjakker die denkt dat hij iedereen in Suriname kan omkopen. Maar het is natuurlijk nog steeds zo dat God niet slaapt en dat de wet van Karma, ook steeds zeer nadrukkelijk tot uiting komt. Het is wel heel typisch dat corruptief handelen dat jaren achtereen werd gedoogd en zelfs als normaal werd gezien en gestimuleerd, nu onthuld wordt en het daglicht kan aanschouwen en gepresenteerd wordt aan het Openbaar Ministerie en oude boeven en nog steeds crimineel actieven, met de billen bloot komen te liggen. Hoe wil een hooggeplaatste politicus het nog kunnen verkopen om lieden die de Anti-corruptiewet op flagrante wijze hebben geschonden, te handhaven in bijvoorbeeld Raden van Commissarissen van parastatalen? Shame on you, chairman of a political party!
Hoe haalt deze hooggeplaatste politicus het in zijn hoofd om verdachten van crimineel handelen te willen handhaven in schakelfuncties om in het verleden reeds gepleegde diefstal binnen een parastataal, te handhaven. Dat feest kan mooi niet worden bestendigd, al is er nog zoveel geld beloofd door een zwaar dieftige kapitalist, die misschien ook nog onder verdenking staat. Maar Keerpunt begrijpt heus wel, waarom bepaalde paars gekleurde elementen thans lusu bere krijgen, hoor.
Er is zo ongelooflijk gestolen in de afgelopen tien jaar en dat moet allemaal onderzocht worden. Dat wenst het Surinaamse volk en daarvoor heeft het op 25 mei, een zware wijziging toegebracht in het stemgedrag. Het heeft schoon genoeg ervan bestolen en beroofd te worden door een stel dat voor de schijn steeds heeft opgeworpen, zich in te zetten voor de gemeenschap, maar jaren alleen heeft gewerkt aan het vullen van de eigen zakken. Zaken moeten volledig omgespit worden en het geld dat gestolen is, moet zoveel als maar mogelijk is teruggehaald worden en ten dienste van het Surinaamse volk worden besteed. Het kan nooit zo zijn dat een kleine corrupte bende, de gelegenheid wordt geboden de staatskas te plunderen en de doorsnee burger absoluut niet meer uitkomt met het loon en zich niet eens meer normaal kan voeden.
Hier moet een eind aan gebracht worden en dat is wat het volk is beloofd en het ook hoge verwachtingen over koestert.